Updated: 23 mei 2018

Natuurlijk gaan wij vertrouwelijk met al je gegevens om. Om je daarover beter te kunnen informeren hebben we deze privacy verklaring opgesteld. Heb je vragen over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via hello@whata
1. Over ons
Website
Contactpersoon
E-mailadres
Telefoonnummer
2. Persoonsgegevens
Deze persoonsgegevens verwerken we
a. Naam
b. E-mailadres
c. IP-adres
d. Adres
e. KvK nummer en Bedrijfsnaam
f. Overige gegevens die je ons zelf verstrekt
Hoe komen we aan jouw persoonsgegevens?
We hebben bovenstaande persoonsgegevens van jouzelf verkregen:
 omdat je een reactie hebt achtergelaten op onze website
 ons contactformulier hebt ingevuld
 je in hebt geschreven op onze nieuwsbrief
 je mee hebt gedaan aan een winactie
 of je op een andere manier zelf deze gegevens aan ons hebt verstrekt
3. Doeleinden
Om deze redenen verwerken we de persoonsgegevens
We verwerken je persoonsgegevens alleen wanneer we dat van de wet mogen en voor de
doeleinden die we hieronder hebben beschreven
Contactformulier of e-mail
Je kunt met ons contact opnemen via ons contactformulier of door een e-mail te sturen. We
hebben dan een gerechtvaardigd belang om de gegevens die we op die wijze van jou hebben
verkregen te verwerken. De inhoud van de e-mail of het bericht via het contactformulier, je naam
en e-mailadres verwerken we het met doel om op je bericht te kunnen reageren. We bewaren
deze communicatie maximaal twee jaar.
Reactie op de website
We hebben een gerechtvaardigd belang om jouw gegevens te verwerken, met het doel jouw
reactie op onze website te kunnen tonen. We bewaren deze gegevens zolang de website [URL] bestaat, ook als deze van eigenaar of naam wijzigt.
Nieuwsbrief
We versturen je graag een nieuwsbrief, omdat je klant bij ons bent of omdat je daar jezelf voor
hebt ingeschreven. We verwerken daarom je naam en e-mailadres om je informatie en nieuws te
kunnen sturen. We bieden onder elke nieuwbrief de mogelijkheid aan om je uit te schrijven. We
bewaren je gegevens voor dit doeleinde, totdat je je hebt uitgeschreven.
Winactie

Als je mee hebt gedaan aan een winactie, bewaren we de door jou opgegeven gegevens alleen
ten behoeve van deze winactie en om jou het gewonnen product toe te kunnen sturen of je de
dienst te kunnen leveren. We bewaren je gegevens maximaal twee jaar, om iedereen een eerlijke
winkans te kunnen bieden.
Als we voor de winactie samenwerken met een andere partij, hebben we voor de deelname al
aangegeven dat we jouw gegevens ook met deze partij zullen delen en welke partij dat is. Graag
verwijzen we je voor meer informatie naar de privacyverklaring van die partij.
Samenwerkingen
Als we met jou of de onderneming waar je voor werkt, samenwerken, dan verwerken we de door
jou aan ons verstrekte persoonsgegevens om de samenwerking tot een goed einde te kunnen
brengen en de overeenkomst naar behoren uit te kunnen voeren.
We verwerken de gegevens ook ten behoeve van de facturatie en bewaren deze gegevens tot 8
jaar na de factuurdatum ten behoeve van onze wettelijke administratieplicht. Buiten deze plicht
om bewaren de persoonsgegevens tot 5 jaar na de samenwerking, zodat we mogelijk nog eens
contact op kunnen nemen voor nieuwe samenwerkingen.
Gerechtvaardigd belang
We hebben een gerechtvaardigd belang om jouw persoonsgegevens te verwerken voor een
aantal van bovengenoemde doeleinden. We hebben daarbij een afweging gemaakt tussen jouw
privacybelang en onze belangen. [BELANG UITLEGGEN] 4. Doorgifte
Ontvangers van persoonsgegevens
We delen jouw gegevens met de volgende derden, waaronder onze verwerkers:
 Hosting van onze website
 Nieuwsbriefdienst
 Samenwerkingspartner voor winacties
 Affiliatepartner
Doorgifte derde landen
Wij proberen persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EER te verwerken, maar soms
ontkomen we er niet aan ook diensten van buiten de EER in te zetten. Deze bedrijven zijn
gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land.
Als ze niet in een adequaat land zijn gevestigd, zijn er passende waarborgen getroffen of
bindende bedrijfsvoorschriften vastgesteld. Meestal hebben we gebruik gemaakt van de EU
model clauses. Hiervan kun je een kopie opvragen door ons een e-mail te sturen.
Links
Op onze website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je
naar een website buiten Bydaisies.nl. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van
cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende
website.
5. Jouw rechten
We informeren je graag over de rechten die jij hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de
verwerking van jouw persoonsgegevens.
Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via [E-MAILADRES] Inzage, rectificatie en wissing
Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van je verwerken en je mag
vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.
Beperking van de verwerking

Je hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken,
bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, we jouw
persoonsgegevens niet meer nodig hebben of in afwachting van een beslissing op het bezwaar
dat je gemaakt hebt tegen de verwerking.
Recht op bezwaar
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Maak
je bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan
zullen we jouw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.
Gegevensoverdraagbaarheid
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van ons in een gestructureerde, gangbare en
machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen,
wanneer je ons toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken en wanneer de
verwerking geautomatiseerd is gedaan.
Toestemming intrekken
Hebben we je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan
mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen
afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.
Klachten
Heb je klachten over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan? Je hebt het recht je klachten
in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
6. Beveiliging persoonsgegevens
Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige
verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die
wij verwerken.
7. Cookies
Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te
stemmen op jouw voorkeuren worden cookies gebruikt.
Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw
browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan
naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer
informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer:
[http://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies].
Social media
We willen het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website te
delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. Lees de
privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy
omgaan.
 Facebook: [https://www.facebook.com/privacy/explanation]  Instagram: [https://www.instagram.com/about/legal/privacy/?hl=nl]  Twitter: [https://twitter.com/privacy

Google Analytics
Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik
van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er
daarom analytische cookies van Google geplaatst. Meer informatie over het beleid van Google
Analytics kun je hier vinden: [https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/] vinden. Deze
Google Analytics cookies worden [bewaartermijn invullen] bewaard.
Affiliate cookies
Door onze affiliatepartners worden cookies geplaatst. Deze cookies worden enkele dagen of
weken bewaard, zodat je herkend wordt als een websitebezoeker die via onze website op de
website van de affiliatepartner terecht is gekomen. Deze cookies verwerken met name je IP-
adres.
Uitschakelen en verwijderen
Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik
eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.
Via de website Your Online Choices [http://www.youronlinechoices.com/be-nl/] kun je meer uitleg
vinden over hoe je cookies uit kunt schakelen.
8. Wijzigingen
Het kan zijn dat we onze privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat we een andere
werkwijze zijn gaan hanteren. We zullen de nieuwe privacyverklaring altijd op onze website
publiceren. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zullen we de wijzigingen ook direct
met jou communiceren.